[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
link banner
e-Learning
e-Learning

ข่าว/เอกสาร/กลุ่มงาน
ข่าวสารด้านการเงิน
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 168 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือเก่า ]
28
GNaiL
[ มือใหม่ ]
4
jaruwan
[ มือใหม่ ]
2
spiceku64
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
สรุปกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560admin
เอกสาร การแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ "ชุมพร - ระนองเกมส์"admin
ประกาศฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่admin
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนadmin
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการGNaiL
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 admin
บันทึกการคัดกรองตา และโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็กadmin
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กadmin
การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560admin
เอกสารแนวทางและกระบวนการทำแผนพัฒนาการศึกษาadmin
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผอ.สพป.ชพ.2  
 

ประวัติและผลงาน
นายวินัย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒


นายวินัย  คุณวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
-ปี ๒๕๑๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ศ.๓) จากโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๑๙ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
- ปี ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) จากการศึกษาด้วยตนเอง
- ปี ๒๕๒๕ ระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ปี ๒๕๔๒ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ประวัติการรับราชการ
- ปี ๒๕๒๑ ครู ๑ ระดับ ๑ โรงเรียนบ้านนาลึก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๒๓ ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนบ้านหัวว่าว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๓๐ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านพละ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๓๓ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๓๔ ครูใหญ่บ้านนาหวาน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๓๖ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๓๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๔๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๔๘ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- ปี ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
- ปี ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
ประสบการณ์
- ผู้แทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร (กปจ.) ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
- ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบของสภาการศึกษา (สกศ.) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑ ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ (๒ วาระติดต่อกัน)
- ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ (ปี ๒๕๕๓ –๒๕๕๗))
- ประธานเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว ๒    (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)
-  อกศจ.เพชรบุรี (ปี ๒๕๕๙)
- กศจ.และ อกศจ.ชุมพร (ปี ๒๕๕๙)
การเป็นวิทยากร
- เป็นวิทยากร หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจแก่รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
- เป็นวิทยากร การพัฒนาวิชาชีพครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
- เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- เป็นวิทยากร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
   และชำนาญการพิเศษ
- เป็นวิทยากรแกนนำ ระดับจังหวัดด้านแผนกลยุทธ์ ตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ
   แบบมุ่งเน้นผลงาน
- เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นวิทยากร การจัดค่ายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นวิทยากร การประชุมชี้แจงการใช้สื่อนวัตกรรมชุดการศึกษาด้วยตนเอง “แนวทางการนิเทศภายใน”
- เป็นวิทยากร การประชุมปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
- เป็นวิทยากร การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
- เป็นวิทยากร หลักสูตรการบริหารสถานศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง
- เป็นวิทยากร อบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- เป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
- เป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
- เป็นวิทยากร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
- เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
- เป็นวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
- โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการ
  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
- เป็นวิทยากร โครงการสัมมนาเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลมุ่งสู่โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ
   (Zero Waste School) หลักสูตร “ทำอย่างไรให้ไปถึงโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ”
- เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
- เป็นวิทยากร ในการจัดงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม : Education Innovation Symposium 2012
  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
- เป็นวิทยากร การพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
- การนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอท่าแซะ  
  จังหวัดชุมพร
- บันทึกประสบการณ์ ความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management :
    SBM)
- สังเคราะห์ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ต้นแบบ                      
   สภาการศึกษา (สกศ.)
- การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการจัด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  
   ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเนินทอง
- รวมพลัง ลดขยะ ได้ประโยชน์ ประหยัดทรัพยากร ลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
- “ผอ.วินัย กับการใส่ใจเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม”
- การจัดการขยะอย่างครบวงจรเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป การเรียนรู้
- การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน
- การจัดการขยะอย่างครบวงจรเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป การเรียนรู้ สู่การปลูกฝัง
   และพัฒนาค่านิยม ๑๒ ประการ
ผลงานดีเด่น
- รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปี ๒๕๓๙
- ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ปี ๒๕๔๕ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)    
   กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๐
- รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๐
- รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑
- รางวัลเหรียญทอง ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา ด้านการจัดการและบริหาร สถานศึกษา ปี ๒๕๕๑
- รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปี ๒๕๕๒
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเกียรติคุณให้ชนะการประกวด “ส้วมสุขสันต์” ปี ๒๕๕๓
- รางวัลโรงเรียนเครือข่ายเชพรอน “พลังใจ พลังคน” ปี ๒๕๕๓
- ได้รับคัดเลือกจาก สกสค. ให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” ปี ๒๕๕๔
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม” ระดับเหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการ   
   ประจำปี ๒๕๕๔
- รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๔
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ปี ๒๕๕๔
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ปี ๒๕๕๕
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู
    และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู
    คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ปี ๒๕๕๕
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ปี ๒๕๕๕
- รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
   ปี ๒๕๕๕
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) ปี ๒๕๕๕
- รางวัลครูดี CPN 1 AWARDS ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖
- รางวัลโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๕๖
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านนวัตกรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗
- รางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้า นักอ่าน” ปี ๒๕๕๗
- รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ระดับจังหวัด โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และ จิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๘
   ปี ๒๕๕๗
- รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลระดับเหรียญทอง ของคุรุสภา
   เรื่องศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
-  รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้แก่
   เด็กหญิงพัชราภรณ์   มาถาวร  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน
-  นายวินัย  คุณวุฒิ  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                      
    ของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 โดยรับโล่รางวัลเมื่อวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ได้รับรางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น 
  ประเภทบุคคล และประเภทหน่วยงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 จำนวนหลายรางวัล รับโล่รางวัลเมื่อวันที่ 
   ๑๑ กุมภาพัน ๒๕๕๙
 
 
- ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ไปนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการกิจกรรม         
    “๕๕ วันอ่านออกเขียนได้” ในงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ณ กระทรวงศึกษาธิการ
   โดยท่านนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน
- รูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการ 
  คัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ไปนำเสนอผลงานและไปแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าว   
  ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         
  มาเป็นประธาน
- ผ่านการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระดับคุณภาพในการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
- ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ Action Plan Report System : ARS  ค่าคะแนนรวม
   เฉลี่ย ๔.๖๘๔๒๓ อยู่ในลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๘๓ เขตทั่วประเทศ
- ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง ประจำปี
   พุทธศักราช ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของ  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนานักเรียน คืนคนดีสู่สังคม ส่งเสริมให้เกิด
  คุณธรรมทุกพื้นที่คนดีทั้งโรงเรียน ซึ่ง ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้กรุณามาเป็นประธานเปิดงาน และ
  เยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในงาน “รวมพลัง สร้างคนดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน” เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
   ๒๕๕๘ และวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘
- ได้รณรงค์ ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเข้าสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมครบทุกโรงเรียนในปี ๒๕๕๙
- โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็น “โรงเรียนปลอดขยะ”  Zero Waste School  ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
  ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้แก่ โรงเรียนเขื่อนเพชร
- รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ รางวัลสุดยอด ระดับประเทศ คือ                  
  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
- นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม จากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ครอบคลุม             
  ทุกโรงเรียนในสังกัด
- นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ทั้งการสอบ O-NET และสอบ  NT สูงขึ้นทุกปีการศึกษา
- ได้สนับสนุน และเร่งรัดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามโครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อ 
   สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การปลูกฝังและ พัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒
   ประการ”  ตามแนวคิด  “รวมพลัง ลดขยะ ได้ประโยชน์ ประหยัดทรัพยากร ลดภาวะโลกร้อน สะท้อนคุณธรรมความดีงาม
   ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”  โดยใช้หลักการ ๓R คือ  Reduce Recuse Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
   สร้างสังคมไร้ขยะ)  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเพื่อทำความดีถวายในหลวง
        จากการดำเนินการ สามารถฉายภาพนักเรียนออกมาเป็นเพชรเม็ดงาม ที่มีหัวใจรีไซเคิลและรักสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลชายแดนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนในเมือง ส่งผลให้สามารถสร้างจิตสำนึก และวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการสู่การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณภาพตามต้องการ