[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
link banner
e-Learning
e-Learning

ข่าว/เอกสาร/กลุ่มงาน
ข่าวสารด้านการเงิน
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 167 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือเก่า ]
28
GNaiL
[ มือใหม่ ]
4
jaruwan
[ มือใหม่ ]
2
spiceku64
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
สรุปกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560admin
เอกสาร การแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ "ชุมพร - ระนองเกมส์"admin
ประกาศฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่admin
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนadmin
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการGNaiL
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 admin
บันทึกการคัดกรองตา และโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็กadmin
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กadmin
การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560admin
เอกสารแนวทางและกระบวนการทำแผนพัฒนาการศึกษาadmin
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรด้วยความเชื่อและแรงบันดาลใจ “ที่ใดสะอาด....นักปราชญ์เกิด"

เจ้าของผลงาน : นายวินัย คุณวุฒิ
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 181    จำนวนการดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรด้วยความเชื่อและแรงบันดาลใจ
 “ที่ใดสะอาด....นักปราชญ์เกิด: TO BE CLEAN IS TO BE CLEVER”
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
สภาพปัญหา ที่มา และแรงบันดาลใจ (เพื่อตอบโจทย์: ทำไมคิดทำ)
          ปัจจุบันบ้านเมืองของเรา มีปริมาณขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งขยะนอกจากจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและเป็นมลพิษด้านอื่นๆแล้ว ขยะและสิ่งบูดเน่าที่ทับถมกันจะเป็นกลายเป็นแหล่งผลิต    ก๊าซมีเทนที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและของโลกที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนเรา รัฐบาลจึงได้กำหนดให้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     ในประเด็นการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
          ทั้งนี้ ที่มาของขยะเกิดจากบ้านพักอาศัย และหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก การจัดการขยะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนต้องเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติจริง
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 มีโรงเรียนจำนวน 130 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนก็มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยชุมชน ที่มีทั้งร้านค้าและบ้านเรือน หลายครัวเรือน และโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ จึงทำให้มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด อีกทั้งยังมีนักเรียนบางส่วนในโรงเรียนต่างๆ ทิ้งขยะไม่เป็นที่จึงเป็นผลทำให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาด้านขยะมูลฝอยและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จากสภาพปัญหาดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยบูรณาการการเรียนรู้สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งจากข้อค้นพบเด็กก้มลงเก็บขยะชิ้นหนึ่งเกิดคุณธรรมความดีงามมากมาย ทั้งเรื่องการมีวินัย การรักสะอาด ความขยัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เป็นต้น ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังและพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวนี้ก่อน โดยใช้กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม    มีความรับผิดชอบ แล้วเด็กไทยก็จะเป็นคนเก่งและมีคุณภาพตามต้องการ จึงนำมาสู่ความเชื่อ “ที่ใดสะอาด...นักปราชญ์เกิด”ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรด้วยความเชื่อและแรงบันดาลใจ “ที่ใดสะอาด....นักปราชญ์เกิด" 21/พ.ย./2559